மெட்ரோ தெபெர்னேக்கள் உங்களை மீண்டுமாக திருசபை ஆராதனைக்கு வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சியடைகிறோம்

உங்கள் பாதுகாப்பை மனதில் கொண்டுள்ளோம்

Safe-Return-3_icon-tick

மெட்ரோ தெபெர்னேக்கள் மண்டபங்கள் அல்லது வளாகம் அனைத்தும் ஆராதனைகளுக்கு முன்பும் பின்பும் சுத்தப்படுத்தப்படும்

Safe-Return-3_icon-tick

காற்றை பாதுகாப்பான மட்டத்தில் வைத்திருக்க காற்று வடிகட்டுதல் அமைபபு நிறுவப்பட்டுள்ளது

Safe-Return-3_icon-tick

காற்றின் தரத்தின் அளவு உன்னிப்பாக கண்காணிக்ப்படும்

Safe-Return-3_icon-tick

இருக்கைகள் 1 மீட்டர் இடைவெளியில் அமைக்கப்பட் டுள்ளன

Safe-Return-3_icon-tick

ஆராதனைகளுக்கு பிறகு உடனடி மற்றும் முறையான சிதறல் செய்யப்படும்

Safe-Return-3_icon-novaccine

காய்ச்சல்¸ இருமல்¸ தொண்டை வலி போன்ற அறிகுறிகளைக் கொண்ண்டிருப்பவர்களுக்கு¸ நம்முடைய ஆன்லைன் ஆராதனை மூலம் உங்களை சந்திப்போம்

மெட்ரோ திருசபை உங்களை தொடர்ந்து ஜெபத்தில் தாங்கும். நம்முடைய திருசபை அவசர எண் 012-2155543 மற்றும் எங்கள் அலுவலக எண் 61841658 மூலம் தொடர்பு கொள்ளலாம். தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.

நீங்கள் வரும்போது

Safe-Return-3_icon-tick

முக கவசத்தை அணிய வேண்டும்

திருசபையில் இருக்கும்போது எல்லா நேரங்களிலும் முக கவசம் அவசியம்

Safe-Return-3_icon-tick

எஸ்.ஓ.பி கவனத்தில் வைக்க வேண்டும்

பட்டியலிடப்பட்ட எஸ்.ஓ.பி யை பின்பற்றவும்

அனைத்து எஸ்.ஓ.பி யை கவனிக்கவும்

Safe-Return-3_icon-mask

முக கவசம் அணிய வேண்டும்

Safe-Return-3_icon-handsani

கை சுத்திகரிப்பானை பயன்படுத்தவும்

Safe-Return-3_icon-crowd

கூட்டமாக இருக்க வேண்டாம்

Safe-Return-3_icon-dining

உணவு / சாப்பிட அனுமதி இல்லை

X